Sunday, 11 December 2011

LAPORAN TUGASAN "WAIT A MINUTE"  1.PENGENALAN

Wait a minute merupakan tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami sebagai tugasan yang telah diberikan. Wait a minute merupakan satu konsep untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada hanya tempoh seminit berkenaan dengan Islam. Kumpulan kami telah memilih Sentral Kuala Lumpur sebagai tempat untuk melaksanakan tugasan ini. Tugasan ini telah dijalankan pada 5 Disember 2011 pada jam 4.00 petang sehingga 4.45 petang. Bukan hanya sekadar berkomunikasi secara lisan, kumpulan kami juga telah menyediakan satu risalah yang telah dicipta khas seperti penanda buku sebagai alat berkomunikasi kepada masyarakat dalam bentuk penulisan. Setiap ahli kumpulan akan mengedarkan sebanyak 10 risalah kepada masyarakat beragama Islam.

  2.OBJEKTIF

v  Memberi pendedahan kepada mahasiswa dalam menyampaikan mesej dakwah atau Islam kepada masyarakat.
v     Meningkatkan kemahiran komunikasi dalan bentuk penulisan dan lisan.
v  Mengenalpasti reaksi yang akan diberikan oleh masyarakat dan dapat mengesan sejauhmana keberkesanan komunikasi.
  3.LANGKAH YANG DIAMBIL BAGI MENJALANKAN AKTIVITI

  1. Membincangkan tentang topik yang sesuai untuk dimuatkan pada risalah yang akan diedarkan.
  2. Membincangkan gaya atau bentuk risalah yang akan dibuat.
  3. Mencari bahan risalah melalui buku-buku agama dan juga melalui internet.
  4. Membincangkan cara untuk menarik perhatian masyarakat bagi menerima risalah yang akan diberikan.
   4.KAEDAH-KAEDAH YANG DIGUNAKAN MENJAYAKAN AKTIVITI

v  Memulakan komunikasi dengan memberi salam dan mengukir senyuman, serta memperkenalkan diri secara ringkas.
v  Memberi penerangan tentang isi risalah yang diedarkan selama 1 minit.
v  Sentiasa menunjukkan sifat yang positif walaupun reaksi yang akan diberikan adalah negatif.
v  Memakai kad pengenalan pelajar semasa mengedarkan risalah kepada masyarakat.


No comments:

Post a Comment